If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> LE NOSTRE SEMENTI...<br /> CATALOGO<br /> ...FANNO CRESCERE I TUOI RACCOLTI!<br /> www.saatbau.at<br /> www.lacerealtecnica.it<br /> La Cerealtecnica<br /> ^KDDZ/K<br /> ϯ YƵĂůŝƚăĚĞůƐĞŵĞ<br /> ϯ hŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂƐĞŵŝŶĂ<br /> ϰ ĂůĐŽůŽĚĞůƐĞŵĞĂĚĞƚƚĂƌŽ<br /> ^ D/E hdhEE>/<br /> &ZhD Ed/d E Z/<br /> ϱ >ƵĚǁŝŐ<br /> ϲ ^ĂŝůŽƌ<br /> ϳ EŽƌĞŶŽƐ<br /> ϴ ĞƌŶƐƚĞŝŶ<br /> ϵ DƵůĂŶ<br /> ϭϬ >ƵŬƵůůƵƐ<br /> KZ//^d//<br /> ϭϭ ZĞŶŝͲ ,ĂŶŶĞůŽƌĞ<br /> ϭϮ ŶĞŵŽŶĞͲ ^hs/ƌĞŶŝ<br /> ϭϯ DĂůǁŝŶƚĂ ĞDŽŶƌŽĞ<br /> dZ/d/>/<br /> ϭϰ ůƉĂƐŽʹ dƌŝĂŵŶƚ<br /> ϭϱ ŽƌŽǁŝŬ Ͳ >ŽŵďĂƌĚŽ<br /> ϭϲ dƵůƵƐ<br /> ^ '><br /> ϭϲ ƌĂƐĞƚƚŽ<br /> &ZZK^W >d<br /> ϭϳ KƐƚƌŽͲ ŽůůĞƌƐƉĞůnj<br /> D/^h'>/ Z >/<br /> ϭϴ ^ŽůĞDŝdž<br /> ϭϵ sŝĐƚŽƌŝĂ͘ŵŝƐ<br /> ^ D/E WZ/Ds Z/>/<br /> KZ//^d//<br /> ϮϬ ŐƌŝƉƉŝŶĂʹ ĂůĐƵůĞ Ͳ ^ĂůŽŵğ<br /> &ZhD Ed/d E Z/<br /> Ϯϭ ^t<ĂĚƌŝůũ ʹ<a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=1"> LE NOSTRE SEMENTI... CATALOGO ...FANNO CRESCERE</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=2"> ^KDDZ/K ϯ YƵĂůŝƚăĚĞůƐĞŵĞ ϯ hŶĂĐŽƌƌĞƚƚ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=3"> Qualità del seme /ůƐĞŵĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝnjnjĂƚŽĚĂ>ĂĞƌ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=4"> DOSE MINIMA (SEMI/MQ) DOSE MASSIMA (SEMI/MQ) </a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=5"> FRUMENTO TENERO ŝůĨƌƵŵĞŶƚŽƚĞŶĞƌŽůĞĂĚĞƌŝŶ/ƚĂůŝĂŶ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=6"> FRUMENTO TENERO ŝůĨƌƵŵĞŶƚŽƚĞŶĞƌŽĚĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŚĞŝ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=7"> FRUMENTO TENERO ůĂƚĞƌnjĂǀĂƌŝĞƚăŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂŶĞůŵĞƌ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=8"> FRUMENTO TENERO ŝů ĨƌƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ďŝŽŵĂƐƐĂ Ěŝ ƌ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=9"> FRUMENTO TENERO ŝůĨƌƵŵĞŶƚŽƚĞŶĞƌŽĐŽŶƐƉŝĐĐĂƚĞƉƌ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=10"> FRUMENTO TENERO Zdd Z/^d/, >> h sZ/ d͛ sZ/ d</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=11"> ORZO DISTICO dd/dh/E/ WZKhdd/s ͻdZ/E/dK </a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=12"> ORZO DISTICO dd/dh/E/ WZKhdd/s ͻ'ZE >> ^hW Z/KZ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=13"> ORZO DISTICO INVERNALE DA MALTO EĞŐůŝ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=14"> TRITICALE La varietà che sempre ha dato ottime pr</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=15"> TRITICALE E' il triticale novità 2017 ma già </a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=16"> TRITICALE dd/dh/E/ WZKhdd/s Sempre presente in </a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=17"> FARRO SPELTA ůĂ ǀĂƌŝĞƚă Ěŝ ĨĂƌƌŽ ƐƉĞůƚĂ ŵĂŐŐ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=18"> MISCUGLI CEREALI /Ŷ ďĂƐĞ ĂůůĞ ƉĞĐƵůŝĂƌŝ ĐĂƌĂƚƚĞ</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=19"> MISCUGLI CEREALI Zdd Z/^d/, </a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=20"> SEMINE PRIMAVERILI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE </a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=21"> SEMINE PRIMAVERILI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE </a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=22"> SPECIALE ZOOTECNIA Perché il frumento nella die</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=23"> SPECIALE ZOOTECNIA L'azienda I Giardini del Duca</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=24"> SPECIALE ZOOTECNIA In evidenza la raccolta </a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=25"> SPECIALE ZOOTECNIA Oggi 2013: le tre varietà Sai</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=26"> RASSEGNA STAMPA L'Informatore Zootecnico n. 15/</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=27"> STALLE IN PRIMO PIANO Azienda Saccardi All</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=28"> 28 office@saatbau.</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=29"> La Cerealtecnica </a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=30"> 30 office@saatbau.</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=31"> La nostra recente pubblicità La Cerealtecn</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=32"> Dal Friuli l'uso del frumento da foraggio nell'al</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 33" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=33"> ATTIVITÀ IN CAMPO </a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 34" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=34"> TABELLA VARIETALE RIASSUNTIVA ^W / sZ/ dΖ Yh</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 35" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=35"> "$2 tŠƓĐ La Cerealtecnica info@lacerea</a> <a title="La_Cerealtecnica_catalogo_2017 page 36" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/194461a2?page=36"> CHI SIAMO: La Cerealtecnica è un'azienda comm</a>