If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Alternative<br /> fakta fra Kreml<br /> MISINFORMATION: Brug af<br /> designinformation er andet<br /> og mere end en gentagelse af<br /> koldkrigstidens propaganda. n<br /> Side 6<br /> På højt beredskab<br /> med VJTF'en<br /> KLAR: "Selv med droner og fly er der<br /> ikke meget, der kan slå en mand med<br /> to øjne i hovedet og en radio”. Mød<br /> repræsentanter fra VJTF. n<br /> Side 8-9<br /> Niels Juel i<br /> torsdagskrig<br /> FOST/DOST: Besætningen på Dan-<br /> marks mest kraftfulde skibe får op-<br /> graderet deres færdigheder i Eng-<br /> land. n<br /> Side 14-15<br /> Fra soldat<br /> til præst<br /> SPROGOFFICER: Signe Danielsens<br /> udsendelser har givet hende en vær-<br /> difuld ballast i forhold til præsteger-<br /> ningen. n<br /> Side 30-31<br /> FORSVARSAVISEN<br /> / FORDI NOGET ER VÆRD AT KÆMPE FOR ÅRGANG 6 · MAJ · 2017<br /> DANSKE<br /><a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=1"> Alternative fakta fra Kreml MISINFORMATION: Brug </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=2"> kort nyt 2 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=3"> kort nyt </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=4"> interview 4 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=5"> interview </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=6"> interview 6 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=7"> set udefra </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=8"> indland 8 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=9"> indland </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=10"> indland 10 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=11"> indland 11 KRONPRINSEN: ”DER ER UTALLIGE FA</a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=12"> indland 12 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=13"> udland 13 eFP betyder meget for esterne. Forre</a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=14"> udland 14 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=15"> udland 15 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=16"> udland 16 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=17"> udland17 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=18"> udland 18 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=19"> udland 19 DANSKE SPECIALSTYRKER LÆRER FRA</a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=20"> arbejdspladsen 20 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=21"> arbejdspladsen 21 Nyt servicecenter på vej SE</a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=22"> arbejdspladsen 22 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=23"> arbejdspladsen 23 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=24"> materiel 24 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=25"> uddannelse og karriere 25 SCENEN ER SKIFTET – ST</a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=26"> forskning og analyse 26 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=27"> sport og sundhed 27 TRÆNINGSTIPPET </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=28"> kultur og identitet 28 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 29" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=29"> navne 29 PROFILEN GENERALMAJOR I SPIDSEN FOR</a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 30" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=30"> med andre øjne 30 </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 31" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=31"> med andre øjne 31 SIGNE DANIELSEN / PRÆST Fra </a> <a title="Forsvarsavisen nr. 03 - 2017a page 32" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0f50c128?page=32"> bagsiden 32 </a>