If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KIRKEBLAD<br /> 2018<br /> Marts · April · Maj<br /> INDHOLD<br /> Menighedsrådet aktuelt<br /> Ny præst<br /> Da Jesus løb en frier<br /> Min yndlingssalme<br /> FDF i Grønland<br /> Forårets aktiviteter<br /> Koncerter<br /> Nyt fra Sølund<br /> Sorggrupper<br /> Sogneindsamling 2018<br /> Kirkestafetten 2018<br /> Stafet For Livet<br /> Udstillinger<br /> Smuk Kirke<br /> www.kirker-sk<br /> Forårsbebudere<br /> anderborg.dk<br /> <br /> Menighedsrådet aktuelt<br /> Ny konstituering<br /> I forbindelse med det nye kirkeårs start konstituerede<br /> menighedsrådet sig på ny. Undertegnede fik overdra-<br /> get hvervet som formand efter Lars Nørding. Jeg glæ-<br /> der mig meget til at fortsætte det gode arbejde, som<br /> allerede er lagt, men forhåbentlig også at kunne kom-<br /> me med nye ideer. Den nye konstituering bød på gen-<br /> valg til Inge Frandsen som næstformand, Bodil Lade-<br /> gaard som kontaktperson, Jens-Ole Ankjær som kirk<a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=1"> KIRKEBLAD 2018 Marts · April · Maj INDHOLD Menig</a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=2"> Menighedsrådet aktuelt Ny konstituering I</a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=3"> Da Jesus lØb en frier Rent slag! Jeg husker st</a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=4"> Min yndlingssalme Den første gang jeg hørte og</a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=5"> FORÅRETS AKTIVITETER Februar Fru Hvidts Klub i </a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=6"> Babysalmesang i KC HØjvangen: Tirsdag den 15. maj</a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=7"> Langfredag i Slotskirken Fredag den 30. marts kl.</a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=8"> Kl. 12.45: Historiker Johan Bender vil fortælle o</a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=9"> Familiegudstjeneste i Slotskirken SØndag den 6. m</a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=10"> Monica Schmidt Andersen er uddannet solist på kla</a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=11"> Syng sammen i Kirkecenter Kirkebakken Onsdage 7. </a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=12"> Gudstjenester i tilknytning til landsbyen SØlund </a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=13"> Ved sidste års Sogneindsamling nåede Skanderborg </a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=14"> Der vil desuden være mulighed for at komme</a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=15"> Praktiske oplysninger Kirkekontoret: Hverdage </a> <a title="skanderborg_kirkeblad_2-18 page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/0c0041a2?page=16"> GUDSTJENESTE KALENDER 25.02. 2. i fasten </a>