If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> Sjukdom<br /> spåras i<br /> generna<br /> När<br /> fettcellen<br /> nästan<br /> spricker<br /> Flydde<br /> inbördeskrig<br /> – hjälper<br /> andra<br /> VÅREN<br /> 2017<br /> Immunförsvaret<br /> under lupp<br /> Varför får vissa typ 1-diabetes? Aktuellt<br /> Linda Åkerman har följt barn i riskzonen. Utveckling<br /> Avhandlingar TEMA / DIABETES <br /> <br /> <br /> Utmärkelser <br /> Mats Uddin, Johan Dabrosin<br /> Regiondirektör Söderholm, Dekanus<br /> i Region på Medicinska<br /> Östergötland fakulteten, Linköpings<br /> universitet<br /> VÄLKOMMEN TILL<br /> FORSKNING OCH<br /> UTVECKLING<br /> Tidningen Forskning och utveckling<br /> ges ut gemensamt av Region Öster-<br /> götland och Medicinska fakulteten<br /> vid Linköpings universitet. Vårt sam-<br /> arbete är en självklarhet<a title="FOU 2017-01_web page 1" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=1"> Sjukdom spåras i generna När fet</a> <a title="FOU 2017-01_web page 2" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=2"> Mats Uddin, Johan Dabrosin Regiondi</a> <a title="FOU 2017-01_web page 3" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=3"> TEMA: DIABETES Diabetes är en grupp sjukdomar so</a> <a title="FOU 2017-01_web page 4" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=4"> Aktuellt i korthet </a> <a title="FOU 2017-01_web page 5" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=5"> Universitetssjukvårdsenheter utsedda i regionen </a> <a title="FOU 2017-01_web page 6" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=6"> JESSICA FRISK Universitetssjukvårdsenhet – ett </a> <a title="FOU 2017-01_web page 7" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=7"> Tema Diabetes – när det blir för mycket socker i </a> <a title="FOU 2017-01_web page 8" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=8"> Tema / Diabetes Elins diabetes upptäcktes innan </a> <a title="FOU 2017-01_web page 9" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=9"> 17 000 UNGA MED I ABIS Så många som 78,6 procen</a> <a title="FOU 2017-01_web page 10" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=10"> Tema / Diabetes Immunförsva under lupp Bland bar</a> <a title="FOU 2017-01_web page 11" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=11"> Tema / Diabetes aret dem DIAGNODE (som vi berätt</a> <a title="FOU 2017-01_web page 12" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=12"> Ultraljudet visar hur nålen tränger in i en lymfk</a> <a title="FOU 2017-01_web page 13" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=13"> Rädda insulin- produktion som finns kvar Injektion</a> <a title="FOU 2017-01_web page 14" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=14"> Det farliga fettet sitter inne i buken och kring </a> <a title="FOU 2017-01_web page 15" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=15"> Carl Johan Östgren är forskare och distriktsläkar</a> <a title="FOU 2017-01_web page 16" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=16"> Tema / Diabetes Kopp</a> <a title="FOU 2017-01_web page 17" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=17"> insulin </a> <a title="FOU 2017-01_web page 18" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=18"> Priser och Utmärkelser BÄSTA FÖRESLÄSNINGEN HAR</a> <a title="FOU 2017-01_web page 19" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=19"> Kan KBT hjälpa patienter med ospecifika bröstsmärt</a> <a title="FOU 2017-01_web page 20" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=20"> Strategi och utveckling </a> <a title="FOU 2017-01_web page 21" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=21"> Biologer inom genetik och patologi, labora- torie</a> <a title="FOU 2017-01_web page 22" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=22"> Strategi och utveckling Nya kliniska forskarb</a> <a title="FOU 2017-01_web page 23" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=23"> Mats Bågesund på sin ena arbetsplats, Folktandvår</a> <a title="FOU 2017-01_web page 24" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=24"> Serafina bjuder Anders på kaffe i gårdens kök. Hon</a> <a title="FOU 2017-01_web page 25" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=25"> Profilen ”Kriget mot fattigdom är en subtil kamp</a> <a title="FOU 2017-01_web page 26" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=26"> Profilen – Vi håller bland annat på att or</a> <a title="FOU 2017-01_web page 27" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=27"> Läs hela avhandlingar och sök efter a</a> <a title="FOU 2017-01_web page 28" href="https://secure.viewer.zmags.com/publication/051c0123?page=28"> Forskning i framkant Forskning i framkant är en p</a>